Servei de Recollida de Residus de l'Anoia

deixalleria

Recollida Selectiva Anoia Organica

Orgànica

No hi llencis: restes d'escombrar, cabells, bolquers i excrements d'animals, que van al contenidor gris.

Envasos

No hi llencis: joguines, mànegues de regar, tubs, materials com cintes de vídeo i CD, i envasos de productes perillosos (com dissolvents o pintures), etc., que van a la deixalleria.

Paper i Cartró

No hi llencis: paper i material brut, com ara tovallons de paper o paper de cuina tacats d'oli, que van al contenidor marró.

Recollida Selectiva Anoia Vidre

Vidre

No hi llencis: vasos trencats, vidres plans, miralls, restes de ceràmica, plats, bombetes, fluorescents, etc., que van a la deixalleria.

Recollida Selectiva Anoia Resta

Resta

Tot el que no es pot reciclar.

VOLUMINOSOS

Electrodomèstics
Mobles i andròmines
Equips d’electrònica i ofimàtica


Es recullen a la porta de casa prèvia concertació.

RESIDUS ESPECIALS

Roba i calçat
Oli vegetal usat
Fluorescents, làmpades de vapor de mercuri i bombetes
Piles i acumuladors
Tòners
Pintures, dissolvents, vernissos
Petits electrodomèstics
Radiografies
Medicaments


Cal lliurar-los a la deixalleria.