Servei de Recollida de Residus de l'Anoia

A mesura que es vagi implantant el servei anirem publicant els resultats de la recollida selectiva obtinguts.

Estem segurs que entre tots millorarem notablement els resultats de la comarca.