Servei de Recollida de Residus de l'Anoia

La recollida de l’orgànica i obtenció del compost: un fertilitzant d’alta qualitat

6 maig 2019

Aquesta setmana, del 5 a l’11 de maig de 2019, se celebra la Setmana Internacional del Compost 2019 (#ICAW2019)

La ICAW (International Compost Awareness Week) se celebra anualment per informar i promoure l’ús del compost i explicar-ne l’origen, usos i beneficis.

L’edició d’enguany presenta el lema “Cool the Climate – Compost”, amb el qual es vol posar de manifest la connexió entre la salut del sòl i el clima, en tant que l’aportació del compost als sòls agrícoles contribueix en la reducció de la petjada del carboni i en la mitigació del canvi climàtic.

 

Anoiaverda i el reciclatge de l’orgànica

Amb el nou model de recollida Porta a Porta i en Àrees Tancades, entre d’altres coses es pretén posar èmfasi en la importància de la separació de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), fracció que correspon a 4 de cada 10 quilograms de residus municipals generats a Catalunya.

A l’orgànica hi llencem totes les restes de fruita, verdura, carn, peix i altres aliments, inclosos els ossos, espines, closques, pells i llavors. També hi dipositarem el marro del cafè i les restes d’infusions, així com el paper de cuina tacat de menjar, restes vegetals, taps de suro, serradures i encenalls de fusta, entre d’altres.

En canvi, és important saber que els bolquers, compreses, tovalloletes humides i altres residus sanitaris o d’higiene personal NO s’han de llençar amb l’orgànica. De la mateixa manera, tampoc hi podem llençar la pols d’escombrar, burilles o cendres. Tot això no és reciclable i va a la resta.

Paquet de bosses compostables i cubell airejat de 7l.

L’orgànica no es pot llençar amb bossa de plàstic i, per aquest motiu, Anoiaverda entreguem bosses compostables gratuïtes per tots els usuaris. Les bosses compostables són una eina clau i d’ús obligatori per a una gestió més sostenible de la FORM, ja que es degraden amb les restes de menjar durant el procés de compostatge. En canvi, si fem servir bosses de plàstic, aquest va a parar a la planta de compostatge, encarint el procés i reduint la qualitat del compost que s’obté.

Durant la implantació del nou model, Anoiaverda va entregar també un cubell airejat de 7l a cada usuari que, en combinació amb l’ús de les bosses compostables, afavoreix la ventilació de la matèria orgànica i l’evaporació de l’aigua de les restes d’aliments, reduint al mínim les males olors i el volum.

 

Què se’n fa de l’orgànica?

Tota l’orgànica recollida amb els camions d’Anoiaverda es porta a la planta de compostatge de Jorba, on s’obté el compost, que és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica. En dades de 2018, la planta va rebre 5.070 tones d’orgànica procedent de recollides municipals, obtenint més d’un miler de tones de compost.

El procés de compostatge comença amb la recepció dels residus i el pretractament d’aquests, amb la finalitat d’eliminar possibles impropis (vidre, plàstics, altres) abans de començar el procés.

Un cop pretractada, s’inicia la fase de descomposició a altes temperatures (60-70ºC) i amb airejament forçat. L’acció dels microorganismes aeròbics durant unes 4 setmanes transforma els residus orgànics en compost, alliberant CO2, aigua i calor. Posteriorment, la matèria orgànica comença a estabilitzar-se: és el procés de maduració, que dura entre 6 i 10 setmanes, a més baixa temperatura i amb una menor necessitat d’oxigen.

Finalment, es garbella el compost obtingut per assolir una granulometria homogènia per comercialitzar-lo. La part grollera, corresponent a la fracció vegetal no degradada, es recircula en un nou cicle de compostatge.

Aquest compost obtingut, utilitzat en el sector agrícola, contribueix a la millora de la fertilitat dels sòls i cultius, l’estalvi d’adobs químics, la reducció de l’erosió i la mitigació del canvi climàtic.

Planta de compostatge de Jorba.