Servei de Recollida de Residus de l'Anoia

La Recollida de Residus a l’Anoia

El model de recollida...

  • ...s’adapta a les característiques del territori.
  • ...aposta per la corresponsabilització.
  • ...garanteix la millora dels resultats de recollida selectiva
  • ...facilita la futura implantació del Pagament per Generació.
Municipis Recollida Selectiva Anoia

Municipis amb recollida porta a porta

Porta a porta en nuclis i urbanitzacions

Els habitatges, activitats i equipaments han de lliurar els residus amb els cubells corresponents seguint un calendari específic. Tots els cubells tenen un xip associat a l’adreça de l’usuari.

La recollida de residus al nucli és diària i a les urbanitzacions és 4 dies a la setmana.

Àrees tancades

Els habitatges aïllats, han de dipositar els residus prèviament separats a l’àrea tancada assignada.

Per accedir a l’àrea tancada cal un clauer que està associat a l’adreça de l’usuari.

Municipis amb recollida amb àrees tancades

Àrees tancades

Tant els habitatges com les activitats i equipaments han de dipositar els residus prèviament separats a l’àrea tancada assignada.

Per accedir a l’àrea tancada cal un clauer que està associat a l’adreça de l’usuari.