Servei de Recollida de Residus de l'Anoia

Descarrega't la app Bitpayt

Descarregar

Descarrega't el butlletí

Descarregar

Nuclis

Carme

Canviem al sistema de pagament per generació

Amb el sistema de contenidors al carrer, abans de la implantació del porta a porta, tothom pagava la mateixa taxa però només reciclaven uns pocs. La implantació del sistema de recollida porta a porta el 2018 va suposar un avenç en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, és a dir, la consecució d’aquelles accions que milloren aspectes com l’energia neta, l’acció climàtica, el consum i pro ducció responsables, els ecosistemes o la vida marina.

Amb el sistema Porta a Porta, el residu deixa de ser anònim aconseguint majors nivells de responsabilitat individual. Això, a part de fer augmentar l’índex de recollida selectiva fins el 80%, ha permès conèixer les dades de participació en la recollida de residus de cada llar fent possible l’avenç cap a sistemes de major justícia ambiental. És l’anomenada Taxa Justa.

Amb la Taxa Justa s’aplica el principi “qui contamina, paga” aplicat a la taxa de residus o dit d’una altra manera “qui s’esforça en reduir, reutilitzar i reciclar, paga menys”. Això vol dir que la quota que paga cada llar o comerç es defineix en funció de la quantitat i tipus de residus que genera individualment. D’aquesta manera, es pretén reduir la generació de residus i recompensar aquells ciutadans i comerços amb major responsabilitat ambiental.

Per què apliquem la taxa justa?

Les experiències prèvies arreu de Catalunya i Europa mostren que vincular la quantitat i tipus de residus amb la taxa d’escombraries de forma individual suposa un incentiu per reduir la generació de residus i facilita la consecució dels objectius ambientals i econòmics.
De la mateixa manera que paguem el rebut de l’aigua, l’electricitat o el gas en funció del que gastem, ara pagarem una taxa de residus adequada al nostre comportament respecte els residus que generem.

Què ha de cobrir la taxa de residus?

Tot i que amb el sistema de recollida porta a porta hem aconseguit millorar de forma molt important el nivell de recollida selectiva, i per tant, reduir els residus que van a l’abocador, el cost total del servei de recollida de residus és major que la recaptació assolida mitjançant la taxa de residus actual.

Això implica que per tal de cobrir el cost del servei caldria augmentar l’import de la taxa de residus per tothom, ja que la nova llei de residus demana que la recaptació fiscal mitjançant la taxa de residus cobreixi el 100% dels costos del servei de recollida i tractament el 2025.

Amb el nou sistema fiscal de Taxa Justa, fent el càlcul de forma individualitzada, aquells habitatges i comerços que fan un esforç en reduir els residus i reciclen de manera correcta, tindran una taxa a mida més ajustada al seu comportament.

Usuaris domèstics

Usuaris comercials